Status for byggebransjen i Norge i 2020

Norsk byggebransje er landets største fastlandsindustri og sysselsetter 250 000 mennesker. Men nå viser tilbakemeldinger fra Norske Boligbyggelag fra hele landet at byggeplasser ikke har noen aktivitet og at vedlikeholdsplaner, tekniske tjenester og rehabiliteringsplaner også har blitt stoppet eller utsatt.

Når vi ser tilbake på byggebransjen i Norge for noen år siden, så vi at den norske byggenæringen vokste sterkt, det samme bildet vi så i de andre nordiske landene. Dette skyldtes delvis at de lave rentene og oljefondene muliggjorde veldig store investeringer i veier, baner og bolig. Men i dag ser det litt annerledes ut i norsk byggebransje.

Nye tall viser at 15 prosent færre arbeidstimer ble leid til byggebransjen i tredje kvartal 2019, og i Oslo var utviklingen enda mer voldelig. Her viser statistikk at 23 prosent færre arbeidstimer ble brukt på bygging i tredje kvartal sammenlignet med i fjor. Med andre ord har nesten en fjerdedel av markedet forsvunnet. Mange skyldte på endringer i arbeidsmiljøloven som trådte i kraft 1. januar 2019.

Disse endringene ble implementert for å bidra til større forutsigbarhet og sikkerhet i norsk arbeidsliv, noe som betyr at vikarbyråer ikke lenger kan ha fast ansatte uten lønn mellom oppgavene. Statistikken viser at endringene i loven har hatt innvirkning på markedet for vikarbyråer og byggenæringen generelt.

Arbeidsledigheten i byggingen øker kraftig, og hele landet påvirkes. Av denne grunn har NBBL foreslått en liste over tiltak for myndighetene som skal stimulere til aktiviteter som pågår nå og samtidig legge til rette for aktiviteter som kan startes umiddelbart etter at situasjonen er blitt bedre.

Listen over tiltak som vil stimulere aktiviteter inkluderer bestilling og arbeid med tilstandsvurderinger og vedlikeholdsplaner, som kan gjennomføres nå. Hvis norske boligkomplekser og sameier får et sterkt insentiv til å gjøre dette nå, kan det skape mye arbeid for byggenæringen. Arbeid som dette er også viktig før større prosjekter som kan trekke Norge ut av krisen.

Det handler om å ta målrettede og tidsbegrensede tiltak som både sikrer rask innvirkning på overlevelse i byggebransjen samtidig som bygninger og offentlig infrastruktur opprettholdes.

Imidlertid er ikke alt dårlig i norsk byggebransje. Flere danske selskaper har måttet utvide forretningsområdet sitt helt til også å omfatte Norge. Inkludert danske Flexi Riste som selger rist til byggebransjen.

Arbeid smartere med økonomi

Det er liten tvil om at teknologien har medført store endringer i hvordan vi håndterer de økonomiske livene våre. Før i tiden måtte vi gjøre avtaler med bankens kundemedarbeider når vi skulle søke lån, og vi troppet opp til avtalen sammen med en samling av våre viktigste dokumenter. Dette var en større prosess som kunne ta flere uker.

I dag har vi en generasjon unge mennesker som aldri noensinne har satt sine bein i en bankfilial, og som antagelig ikke engang vet hva det er.

Dagens situasjon

I dag er det slik at vi logger oss inn i nettbanken, der vi både overfører penger, betaler regninger og holder oversikt over saldoen vår. Via nettbanken kan vi bestille bankkort, ordne med PIN-koder, opprette nye kontoer på egen hånd og håndtere våre sparepenger. Skal du søke lån bruker du nettsiden til den banken du ønsker å søke hos. Der finner du alt du trenger, og hele søknaden din behandles elektronisk.

Det er i grunnen ganske fantastisk å tenke på hvor lettvint og enkelt alt har blitt, samtidig er det litt skremmende å tenke på at uten smarttelefonen, datamaskinen eller internett så er vi ganske fortapt.

På bankens side

Visste du at mange banker bruker roboter til å hjelpe seg med kundeservice? Dersom du kontakter banken via deres live chat, vil du oppdage at det her kun kan svares på generelle spørsmål. Det er gjerne fordi det sitter en robot i andre enden, og den er forhåndsprogrammert til å svare på det folk flest lurer på. Heldigvis er det fremdeles slik at du kan ringe kundeservice og få snakke med et levende menneske.

Flere banker har også begynt med systemer som gjør at du kan bruke kortere tid på å betale regninger, og det har også kommet en rekke nye betalingsmetoder der du ikke engang trenger å bruke verken PIN-kode eller kort. Du kan enten bruke VIPPS, betalingsløsning på mobiltelefonen, eller benytte deg av kontaktløs betaling som, for eksempel, via Apple Pay.

Kunstig intelligens blir mer og mer vanlig innen bank og forsikring, og det å jobbe med AI vil bidra til at bankene tjener mer penger på å optimalisere forretningsprosessene sine, og vi forbrukere får billigere tjenester.

Enklere og tryggere å søke om lån

Kunstig intelligens og smart teknologi har helt klart gjort det enklere å søke om lån. Vi har rett og slett fått smartere økonomiske muligheter. En av disse er sammenligningstjenestene som har dukket opp på nettet. Disse har tatt i bruk teknologi som gjør at du enkelt kan se hvilken bank som tilbyr den rimeligste renten akkurat nå, og så kan du ut fra denne informasjonen velge hvor du skal søke om lån.

I Norge har de fleste over myndighetsalder egen BankID. Dette er en teknologi som kan brukes på tvers av banker, nettbutikker og offentlige etater. Når du logger deg inn eller signerer med BankID viser du at du er du, og dermed kan du føle deg trygg på at ingen utnytter identiteten din.

Øk produktiveten på arbeidsplassen

Skap en positiv atmosfære for dine ansatte

En god arbeidsplass kjennetegnes ofte av dens ansatte. Da tenker en aller helst på deres evne til å prestere og hva slags bredde av kunnskap bedriften besitter nede på gulvet. En kan også ofte dra en parallell mellom de ansattes miljø seg imellom og deres prestasjoner. Mange studier peker for eksempel på at konflikt er en av de områdene bedrifter taper mest penger hvert eneste år. Et godt arbeidsmiljø er med andre ord gull verdt for enhver bedrift. Det er derimot et aspekt som de fleste bedrifter overser når det gjelder arbeidsmiljø. Dette aspektet gjelder verken de ansattes kompetanse eller deres samhold og samarbeid. I stedet handler det om den fysiske arbeidsplassen disse ansatte operer innenfor. Kanskje har du aldri som leder tenkt tanken mer enn et par sekunder, men arbeidsplassen er tross alt der dine ansatte vil tilbringe nest mest tid i sitt liv, kun slått på målstreken av sine egne hjem. Faktisk kan det hende at du som sjef til og med tilbringer mer tid på denne arbeidsplassen enn i ditt eget hjem. Da er det synd dersom dine ansatte ikke føler at denne arbeidsplassen er et sted de ønsker å dra. For ofte tror vi dette handler om arbeidsoppgavene selv eller miljøet innad mellom de ansatte. Allikevel stammer mange tilfeller fra at arbeidsplassen rett og slett ikke er funksjonell eller tilfredsstillende nok på andre områder til at dine ansatte skal trives. Når dine ansatte ikke trives så presterer de heller ikke for full maskin. Derfor er det essensielt å få på plass de rette vilkårene for at din arbeidsplass skal bli trivelig og dine ansatte skal prestere.

Enkle tiltak som øker trivsel

Naturligvis vil behovet variere signifikant fra arbeidsplass til arbeidsplass, men det er allikevel enkelte gjengangere som går igjen. Oftest er det mangel på essensielt utstyr som de ansatte føler mangler. Selv om det kan høres noe snodig ut, så kan mangel på for eksempel en så liten detalj som hylleplass føre til misnøye. Hos andre kan behovene gjelde en nød for komplett makeover av møbler. Leverandører som Altistore hjelper deg med disse behovene. Det er essensielt at du starter med å forstå hvilke behov dine ansatte har før du sette i gang denne prosessen. Se deg rundt på din egen arbeidsplass og still spørsmål til mangler og områder for oppgradering. Selv om det kanskje ikke virker som en investering som gir en direkte avkastning, så vil en slik oppgradering gjøre mirakler. Enkle tiltak som bedre stoler, skrivebord som kan oppjusteres til ståhøyde, med mer kan heve helsekvaliteten blant dine ansatte og få ned sykefraværet fra fysiske lidelser. På den andre siden kan god belysning, orden og organisasjon med hyller, og mye, mye mer heve dine ansattes mentale velvære. Det trenger ikke alltid være de mest drastiske stegene, men poenget er at dine ansatte skal føle seg verdsatt på arbeidsplassen. Gjør et enkelt tiltak i dag, og omgjør din arbeidsplass til et sted der trivsel og godt miljø fører til gode resultater!

Effektiv arbeidsplass

Om du har noen gang jobbet hjemme – og brukt et rom som et kontor, så vet du hvor vanskelig det kan være å holde det organisert. Det er egentlig bortimot umulig om rommet ditt egentlig ikke designet for det, eller i det minste forberedt for slikt arbeid. Du kommer til å ha ark og papir flytende rundt overalt, og dine dokumenter kommer til å ligge hulter til bulter. Det verste med det er at du kommer til å bruke mer tid på lete frem saker enn du kommer til å bruke tid på å faktisk jobbe.

Uansett om du jobber i et hjemmekontor, eller driver en nettbutikk, så er det viktig med effektivitet og at ting ligger der de skal ligge og du vet hvor det er. Det er ikke mange alternativ rundt om som fokuserer på slik smart planløsning, men det finnes naturligvis noen og www.traevarer.no er en av dem. Der kan du skaffe deg reoler i ulike former og hyller som ikke tar mye plass, men som fortsatt rommer mye. Og det er jo den store trenden nå til dags, at alle vil utnytte plassen så mye som mulig og være minimalistiske i stilen. Det kan du definitivt være med trevarer – www.traevarer.no. Og hvorfor ikke, jo mindre ting du har rundt deg som kan distrahere deg, jo mer sannsynlig er det at du kanskje kan jobbe mer effektivt.

Fordi de som har hjemmekontor vet én ting, det er potensielt sett mange distraheringer om du jobber i hjemmet. Spesielt om du er i et forhold og har barn. Barn vet jo ikke bedre, så de kan komme inn på kontoret når som helst. Og har du nettbutikk fra www.smart-web.no så er det kanskje enda viktigere med skikkelig organisering, da hele selskapet står og faller på slikt. Man kan ikke være rotete med dokumenter og kontrakter, samtidig som man forventer seg å tjene veldig mye penger. Det går ikke, kanskje bare om du har mye flaks. Det beste er som sagt å optimalisere området du jobber i slik at du trenger bare å fokusere på arbeidet ditt og ingenting annet. Sannsynligheten er at om du gjør det, så kommer du også til å se en boost i din effektivitet og dine inntjeninger som en konsekvens av det.

Det er så klart opp til deg, og noen jobber kanskje best i rot, men for oss andre er det best med et organisert arbeidsmiljø.

Hva trenger man på kontoret?

Altfor mange jobber i dag på kontor. Mange av dagens jobber i Norge skjer innendørs og på kontor. Selv de som driver gårdsdrift eller produksjon må være timer av dagen foran en dataskjerm for å holde styr på ordrer, regnskap og personell. Dette fører til at folk blir litt tyngre, litt dårligere form og fort kan få skader som kommer fra sitting eller feil arbeid ved en pult. Det er mange ting som er viktig når man jobber på et kontor. Lys, planter, riktig stilling, plass, og kontormøbler. Lys og planter er kanskje de viktigste for å føle seg vel. Ønsker man å være vell må man også jobbe riktig og sitte riktig.

Riktige kontormøbler kan lett kjøpes på butikker som Lyreco. Møbler med kvalitets kontormøbler. Her kan man kjøpe kontorpulter som tilpasses til personen. Er man høy trenger man kanskje en høyere kontorpult. Da må man kjøpe en kontorpult man kan heve og senke. Det er da en liten motor som er festet på pulten som gjør at benene går opp og ned. Noen føler bedre av å stå ved pulten. Man kan kjøpe egne pulter man kan stå ved eller så må man passe på at pulten kan heves så høyt at man både kan stå og sitte ved pulten. Det hjelper veldig mye å ha en stå og sitte pult. Variasjon er det beste man har om dagen.

Kontorstolen er også en viktig del av kontormøbler. Det er viktig at man sitter med rett rygg, med avslappende armer og på mykt nok underlag. Sitter man mye bør man sitte på flere forskjellige stoler og kjenne etter hva som passer en best. Det tar tid å finne den rette stolen og det er stor forskjell mellom stolene. Noen liker også press i korsryggen så korsryggsstøtte må man sjekke ut når man prøver stolene. Det er også stor forskjell på formen av setet. Noen stoler har sete som er rektangulært, mens andre har kvadratisk. Andre seter er også i forskjellig form, som stjerne eller annet ligende mønster. Seter er det uendelig av.

Når man kjøper inn kontormøbler er det fort gjort å kjøpe de store tingene, men så glemmer man fort de små. Husk derfor på søppelkasse, hyller og lys. Noen kontorer krever at man låser ned sensitiv informasjon hver dag. Dette krever at man har skap med en riktig type lås på. Kontorer kan også kreve overvåkning, så se litt på kameraer også.

Behøver bedriften din nye næringslokaler?

Det er idag stor konkurranse i leiemarkedet spesielt i de store byene og det er mulig å finne svært gunstige næringslokaler med gode leievilkår. Dette krever dog litt av deg som vil leie. Først må man gjøre sine undersøkelser grundig og vite hva man vil ha. En utleier som forstår at man er usikker vil kunne dra nytte av dette til sin fordel. Man bør sette seg inn i hva kvadratmeterprisen er i området man ønsker å starte eller flytte sin bedrift til og man må ta stilling til om man ønsker å leie et lokale som er ferdig innredet eller om man kanskje allerede har møblement fra sin tidligere lokasjon. Mange som leier ut gir utleier alle muligheter og har innredning klart dersom man ønsker dette. Å innrede kontorlokaler kan være en meget dyr affære så ofte og spesielt for bedrifter i en oppstartfase er det helt klart en fordel å flytte til lokaler som allerede har kontorer innredet og kanskje også andre fasiliteter allerede etablert.

Enkeltstående næringslokale eller i en næringspark?

Avhengig av type bedrift man driver så må man vurdere om man ønsker å leie et frittstående næringslokale eller om man ønsker å bli en del av en næringspark hvor det er mange bedrifter allerede. Fordelen med frittstående næringslokaler er at de gir mere synlighet så driver man for eksempel med utsalg av en vare som for eksempel bilsalg eller salg av andre produkter som behøver å være godt synlig for å tiltrekke seg kunder så er et frittstående næringslokale å foretrekke. Samme gjelder om man forventer et stort antall kunder på en gang så vil det være enklere å dekke et større parkeringsbehov i et enkeltstående bygg og samtidig så vil det heller ikke virke forstyrrende på andre bedrifter enn dersom man leier seg inn i en næringspark.

Om man derimot driver en bedrift som ikke behøver å være så godt synlig som for eksempel online tjenester eller andre servicetjenester som i hovedsak blir bestilt online eller over telefon så kan det å leie næringslokaler i en allerede etablert næringspark være en god ide. I næringsparker kan man ofte leie lokaler som man mer eller mindre kan skreddersy til å passe ens behov best mulig. Ferdig innredede lokaler med mulighet for rask oppkobling til online tjenester og liknende. Mange næringsparker har også kontorfelleskap hvor man kan finne et stort antall forskjellige bedrifter med variert kompetanse. Om man driver en liten bedrift kan man i en næringspark finne et sosialt nettverk for sine ansatte som vil kunne virke positivt på egen bedrift. Ofte i næringsparker har man inkludert i leien tilgang til mange sosiale fasiliteter som treningsrom, svømmebasseng, kantine/kafeteria og aktivitetsrom hvor du og dine ansatte kan omgås sosialt med ansatte i andre firmaer. På den måten kan det dukke opp forretningsmuligheter og man kan etablere et nettverk med bedrifter som er veldig nært egen bedrift. Om man er i en oppstartfase kan man da se hvordan andre bedrifter jobber og løser utfordringer som man kanskje støter på selv underveis i oppstarten.