Øk produktiveten på arbeidsplassen

arbeidsplassen

Skap en positiv atmosfære for dine ansatte

En god arbeidsplass kjennetegnes ofte av dens ansatte. Da tenker en aller helst på deres evne til å prestere og hva slags bredde av kunnskap bedriften besitter nede på gulvet. En kan også ofte dra en parallell mellom de ansattes miljø seg imellom og deres prestasjoner. Mange studier peker for eksempel på at konflikt er en av de områdene bedrifter taper mest penger hvert eneste år. Et godt arbeidsmiljø er med andre ord gull verdt for enhver bedrift. Det er derimot et aspekt som de fleste bedrifter overser når det gjelder arbeidsmiljø. Dette aspektet gjelder verken de ansattes kompetanse eller deres samhold og samarbeid. I stedet handler det om den fysiske arbeidsplassen disse ansatte operer innenfor. Kanskje har du aldri som leder tenkt tanken mer enn et par sekunder, men arbeidsplassen er tross alt der dine ansatte vil tilbringe nest mest tid i sitt liv, kun slått på målstreken av sine egne hjem. Faktisk kan det hende at du som sjef til og med tilbringer mer tid på denne arbeidsplassen enn i ditt eget hjem. Da er det synd dersom dine ansatte ikke føler at denne arbeidsplassen er et sted de ønsker å dra. For ofte tror vi dette handler om arbeidsoppgavene selv eller miljøet innad mellom de ansatte. Allikevel stammer mange tilfeller fra at arbeidsplassen rett og slett ikke er funksjonell eller tilfredsstillende nok på andre områder til at dine ansatte skal trives. Når dine ansatte ikke trives så presterer de heller ikke for full maskin. Derfor er det essensielt å få på plass de rette vilkårene for at din arbeidsplass skal bli trivelig og dine ansatte skal prestere.

Enkle tiltak som øker trivsel

Naturligvis vil behovet variere signifikant fra arbeidsplass til arbeidsplass, men det er allikevel enkelte gjengangere som går igjen. Oftest er det mangel på essensielt utstyr som de ansatte føler mangler. Selv om det kan høres noe snodig ut, så kan mangel på for eksempel en så liten detalj som hylleplass føre til misnøye. Hos andre kan behovene gjelde en nød for komplett makeover av møbler. Leverandører som Altistore hjelper deg med disse behovene. Det er essensielt at du starter med å forstå hvilke behov dine ansatte har før du sette i gang denne prosessen. Se deg rundt på din egen arbeidsplass og still spørsmål til mangler og områder for oppgradering. Selv om det kanskje ikke virker som en investering som gir en direkte avkastning, så vil en slik oppgradering gjøre mirakler. Enkle tiltak som bedre stoler, skrivebord som kan oppjusteres til ståhøyde, med mer kan heve helsekvaliteten blant dine ansatte og få ned sykefraværet fra fysiske lidelser. På den andre siden kan god belysning, orden og organisasjon med hyller, og mye, mye mer heve dine ansattes mentale velvære. Det trenger ikke alltid være de mest drastiske stegene, men poenget er at dine ansatte skal føle seg verdsatt på arbeidsplassen. Gjør et enkelt tiltak i dag, og omgjør din arbeidsplass til et sted der trivsel og godt miljø fører til gode resultater!