Status for byggebransjen i Norge i 2020

Status for byggebransjen i Norge i 2020

Norsk byggebransje er landets største fastlandsindustri og sysselsetter 250 000 mennesker. Men nå viser tilbakemeldinger fra Norske Boligbyggelag fra hele landet at byggeplasser ikke har noen aktivitet og at vedlikeholdsplaner, tekniske tjenester og rehabiliteringsplaner også har blitt stoppet eller utsatt.

Når vi ser tilbake på byggebransjen i Norge for noen år siden, så vi at den norske byggenæringen vokste sterkt, det samme bildet vi så i de andre nordiske landene. Dette skyldtes delvis at de lave rentene og oljefondene muliggjorde veldig store investeringer i veier, baner og bolig. Men i dag ser det litt annerledes ut i norsk byggebransje.

Nye tall viser at 15 prosent færre arbeidstimer ble leid til byggebransjen i tredje kvartal 2019, og i Oslo var utviklingen enda mer voldelig. Her viser statistikk at 23 prosent færre arbeidstimer ble brukt på bygging i tredje kvartal sammenlignet med i fjor. Med andre ord har nesten en fjerdedel av markedet forsvunnet. Mange skyldte på endringer i arbeidsmiljøloven som trådte i kraft 1. januar 2019.

Disse endringene ble implementert for å bidra til større forutsigbarhet og sikkerhet i norsk arbeidsliv, noe som betyr at vikarbyråer ikke lenger kan ha fast ansatte uten lønn mellom oppgavene. Statistikken viser at endringene i loven har hatt innvirkning på markedet for vikarbyråer og byggenæringen generelt.

Arbeidsledigheten i byggingen øker kraftig, og hele landet påvirkes. Av denne grunn har NBBL foreslått en liste over tiltak for myndighetene som skal stimulere til aktiviteter som pågår nå og samtidig legge til rette for aktiviteter som kan startes umiddelbart etter at situasjonen er blitt bedre.

Listen over tiltak som vil stimulere aktiviteter inkluderer bestilling og arbeid med tilstandsvurderinger og vedlikeholdsplaner, som kan gjennomføres nå. Hvis norske boligkomplekser og sameier får et sterkt insentiv til å gjøre dette nå, kan det skape mye arbeid for byggenæringen. Arbeid som dette er også viktig før større prosjekter som kan trekke Norge ut av krisen.

Det handler om å ta målrettede og tidsbegrensede tiltak som både sikrer rask innvirkning på overlevelse i byggebransjen samtidig som bygninger og offentlig infrastruktur opprettholdes.

Imidlertid er ikke alt dårlig i norsk byggebransje. Flere danske selskaper har måttet utvide forretningsområdet sitt helt til også å omfatte Norge. Inkludert danske Flexi Riste som selger rist til byggebransjen.