Behøver bedriften din nye næringslokaler?

Det er idag stor konkurranse i leiemarkedet spesielt i de store byene og det er mulig å finne svært gunstige næringslokaler med gode leievilkår. Dette krever dog litt av deg som vil leie. Først må man gjøre sine undersøkelser grundig og vite hva man vil ha. En utleier som forstår at man er usikker vil kunne dra nytte av dette til sin fordel. Man bør sette seg inn i hva kvadratmeterprisen er i området man ønsker å starte eller flytte sin bedrift til og man må ta stilling til om man ønsker å leie et lokale som er ferdig innredet eller om man kanskje allerede har møblement fra sin tidligere lokasjon. Mange som leier ut gir utleier alle muligheter og har innredning klart dersom man ønsker dette. Å innrede kontorlokaler kan være en meget dyr affære så ofte og spesielt for bedrifter i en oppstartfase er det helt klart en fordel å flytte til lokaler som allerede har kontorer innredet og kanskje også andre fasiliteter allerede etablert.

Enkeltstående næringslokale eller i en næringspark?

Avhengig av type bedrift man driver så må man vurdere om man ønsker å leie et frittstående næringslokale eller om man ønsker å bli en del av en næringspark hvor det er mange bedrifter allerede. Fordelen med frittstående næringslokaler er at de gir mere synlighet så driver man for eksempel med utsalg av en vare som for eksempel bilsalg eller salg av andre produkter som behøver å være godt synlig for å tiltrekke seg kunder så er et frittstående næringslokale å foretrekke. Samme gjelder om man forventer et stort antall kunder på en gang så vil det være enklere å dekke et større parkeringsbehov i et enkeltstående bygg og samtidig så vil det heller ikke virke forstyrrende på andre bedrifter enn dersom man leier seg inn i en næringspark.

Om man derimot driver en bedrift som ikke behøver å være så godt synlig som for eksempel online tjenester eller andre servicetjenester som i hovedsak blir bestilt online eller over telefon så kan det å leie næringslokaler i en allerede etablert næringspark være en god ide. I næringsparker kan man ofte leie lokaler som man mer eller mindre kan skreddersy til å passe ens behov best mulig. Ferdig innredede lokaler med mulighet for rask oppkobling til online tjenester og liknende. Mange næringsparker har også kontorfelleskap hvor man kan finne et stort antall forskjellige bedrifter med variert kompetanse. Om man driver en liten bedrift kan man i en næringspark finne et sosialt nettverk for sine ansatte som vil kunne virke positivt på egen bedrift. Ofte i næringsparker har man inkludert i leien tilgang til mange sosiale fasiliteter som treningsrom, svømmebasseng, kantine/kafeteria og aktivitetsrom hvor du og dine ansatte kan omgås sosialt med ansatte i andre firmaer. På den måten kan det dukke opp forretningsmuligheter og man kan etablere et nettverk med bedrifter som er veldig nært egen bedrift. Om man er i en oppstartfase kan man da se hvordan andre bedrifter jobber og løser utfordringer som man kanskje støter på selv underveis i oppstarten.