Refinansiering av gjeld

Refinansiering av gjeld er blitt et viktig konsept i en tid hvor det er blitt vanligere og vanligere å kunne låne større summer over tid. Du kan for eksempel ta opp forbrukslån som strekker seg over mange år. Refinansiering av gjeld er også et hjelpsomt konsept når du har mindre porsjoner av dyr gjeld. Om du for eksempel har dyre små lån, eller kredittkortgjeld, så er det bra å kunne flytte denne gjelden over i mer håndterlige format. Statistikker viser oss at halvparten av alle nordmenn, som har gjeld, kan trekke større eller mindre fordel ut av refinansiering av denne gjelden.

Refinansiering av større lån

Det finnes flere faktorer som indikerer når du burde refinansiere større lån. Et av de beste eksemplene er om du har kjøpt en bolig i Norge i løpet av de siste årene. Noen steder i landet har nemlig boligprisene steget med hele 40 % siden den siste boblen sprakk, i 2008. Det betyr at boliglånet ditt, med sikkerhet i boligen, muligens er underfinansiert. Huset ditt gir nemlig en større sikkerhet for banklånet, enn det gjorde den gangen husets markedsverdi var mindre.

La oss for eksempelets skyld si, at du kjøpte et hus i 2008, som den gangen hadde en markedspris på rundt 2 millioner kroner. I dag er huset verdt 2,5 millioner. I løpet av de siste 9 årene, har du klart å betale tilbake rundt 40 % av lånesummen, og skylder nå banken 1,25 millioner. Men huset har som sagt steget i verdi. Banken holder fortsatt en pant på 60% av huset som var verdt 2 millioner, men 1,25 millioner er bare halvparten av verdien til et hus som er verdt 2,5 millioner.

Om du ordner en ny verdivurdering av huset, i samarbeid med din bank, eller en annen bank, kan du refinansiere lånet ditt, til din fordel. Renteutgiftene kan bli reduserte, eller du kan bruke den nye verdien for å forhandle frem en rammekreditt med banken, som i dette eksemplet vil gi deg et gunstig lån på opptil 60% av husets verdi, eller kr 250 000. Rammekreditter kan brukes til det du måtte ønske, de er den rimeligste formen for forbrukslån som finnes i Norge i dag.

Refinansiering av mindre lån uten sikkerhet

Eksemplet over fungerer meget bra for å refinansiere mindre lån, ved hjelp av nyvunnen sikkerhet, men man kan også refinansiere gjeld med gevinst om man ikke har håndfast sikkerhet. Andre muligheter for å refinansiere gjeld, kommer når din private økonomi har bedret seg. Om du har tatt opp et langsiktig forbrukslån for noen år siden, men i dag tjener mer penger, kan det lønne seg å reforhandle vilkårene på dette lånet, på grunnlag av din økede kredittverdighet.

Om du derimot har mange smålån, eller kredittkortgjeld, vil det som regel alltid lønne seg å pakke dem sammen i et større, og mer langsiktig lån. Det gjør ting rimeligere på flere vis. Mest sannsynlig vil du kunne på bedre rentebetingelser når det kommer til den nominelle renten, og frafallet av mange termingebyrer vil også øke lønnsomheten av refinansieringen.