Hvis renten stiger, hva skjer med obligasjonsprisene?

Når obligasjonskurser og renter beveger seg i forskjellige retninger, er det viktig å forstå hvorfor. Begynn å investere i anerkjente selskaper hvor pengene dine kan vokse mens du venter. For en nybegynnerveiledning, besøk http://kahoot-aksje.no/.

Hva skjer med obligasjonskursene når renten stiger.

Obligasjonskurser og renter er omvendt relatert, noe som betyr at når den ene går opp, går den andre ned.

Årsaken til dette har å gjøre med tidsverdien av penger. Når du kjøper en obligasjon, låner du i hovedsak penger til utstederen for en bestemt tidsperiode. I bytte samtykker utstederen til å betale deg rentebetalinger til en fast rente til obligasjonen forfaller.

Hvis rentene stiger, synker verdien av obligasjonen din fordi rentebetalingene du mottar er mindre verdt i forhold til andre investeringer som gir høyere avkastning.

Investorer kjøper vanligvis obligasjoner når de leter etter stabilitet og inntekt, men hvis rentene stiger, kan det være bedre for dem å investere i andre eiendeler som aksjer eller eiendom.

Det er en rekke faktorer som kan påvirke obligasjonskursene

Rentene er en av de viktigste. Hvis du vurderer å investere i obligasjoner, er det viktig å holde øye med renten slik at du kan ta den beste avgjørelsen for porteføljen din. Det bør bemerkes at selv om obligasjoner kanskje ikke er like attraktive når rentene stiger, kan de likevel tilby stabilitet og inntekt i en portefølje. For eksempel, hvis en investor er bekymret for et børskrakk, kan de velge å allokere mer av porteføljen til obligasjoner.

Selv om det er viktig å forstå hvordan renter kan påvirke obligasjonsprisene, er det også viktig å huske at obligasjoner bare er en del av en diversifisert investeringsportefølje. aksjer, eiendom og andre eiendeler kan også påvirkes av renten. Når rentene stiger, er det viktig å vurdere alle investeringsalternativene dine og ta den beste avgjørelsen for porteføljen din.

Selv om det er umulig å forutsi fremtiden, kan det å forstå hvordan ulike investeringer vil bli påvirket av endringer i rentene hjelpe deg med å ta de beste valgene for porteføljen din.

Når renter og obligasjonskurser beveger seg i forskjellige retninger, er det viktig å se nærmere på hvorfor. Investeringsbiler som obligasjoner tilbyr stabilitet og inntekt, men er kanskje ikke like attraktive når rentene er på vei opp. På den annen side kan aksjer og eiendom bli mer attraktive. Det er viktig å vurdere alle alternativene dine og ta den beste avgjørelsen for porteføljen din.